Onze trainingen

Onze trainingen zijn gericht op de ontwikkeling van de individuele professional binnen zijn/haar team en omgeving. Willen we hen optimaal de kans geven zichzelf te ontwikkelen dan moeten we uitgaan van een systemische benadering: jij bent onderdeel van jouw omgeving en net zoals jij jouw omgeving beïnvloedt, beïnvloedt deze jou ook. Dat is ook de reden dat wij trainingen aanbieden die zijn gericht op de ontwikkeling van persoonlijke skills van deelnemers, gericht op hun team en gericht op het bredere krachtenveld waar zij onderdeel van uitmaken.

Filter op type

De maatschappelijke en politieke druk op publieke en commerciële organisaties om de juiste dingen te doen en tevens te laten wordt steeds groter. Vanwege sociale en digitale media worden processen sneller zichtbaar en transparanter waardoor het verschil tussen wat organisaties zeggen en wat het gedrag van ambassadeurs van deze organisaties in de praktijk is sneller en uitvergroter zichtbaarder wordt. Aan de ene kant is meer transparantie toe te juichen, want dit leidt tot een groter bewustzijn zijn van integer handelen. Aan de andere kant vraagt dit een nog groter bewustzijn van alle medewerkers in organisaties over morele besluitvorming en integriteit.

Wij willen hierin organisaties faciliteren en ondersteunen en hebben in de praktijk gemerkt dat alleen aandacht besteden aan het ‘weten’ (dit is integer handelen binnen onze organisatie, dit verwachten wij van jou) niet voldoende is om ander gedrag te laten zien en te komen tot een organisatie waarin voldoende open ruimte is om met elkaar het gesprek aan te gaan over integer besluiten en handelen en ook tevens dat gewenste gedrag te internaliseren. Je alleen richten op het individu, zonder het systeem mee te nemen waarin een individu werkt, is daarin niet voldoende. Echte verandering op dit vlak komt door te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen, ondanks het feit dat regels iets anders zeggen. Dat heeft vaak te maken met informele regels, belemmerende overtuigingen, bestaande patronen en werkcultuur. Integer handelen heeft te maken met context, patronen, overtuigingen, cognitie, houding en skills.

Daarom bieden wij organisaties een tweetrapsraket aan, waarin we aandacht besteden aan alle medewerkers, maar ook gerichte trainingen gemaakt hebben voor degenen die leidinggeven aan en faciliteren bij het meer bewust worden en handelen in de lijn van de morele verwachtingen van een organisatie.

Krachtenveld

Uitleg van krachtenveld

Teamontwikkeling

Onderhandelen

Teamontwikkeling

Samenwerken met lastige types

Persoonlijke ontwikkeling

Presenteren & Profileren

Persoonlijke ontwikkeling

Consultative trust

Persoonlijke ontwikkeling

Courageous choices

Persoonlijke ontwikkeling

Belemmerende gedachten

Persoonlijke ontwikkeling

Adviesvaardigheden

Persoonlijke ontwikkeling

Aandachtsmanagement

Teamontwikkeling

Aanspreken & Afspreken

Krachtenveld

Beïnvloeden

Krachtenveld

Faciliteren van een open ruimte (integriteit & leiderschap)

Krachtenveld

Besluitvorming en positionering in een (politiek) krachtenveld