Besluitvorming en positionering in een (politiek) krachtenveld

De context waarin we opereren is vaak erg bepalend voor ons denken en ons doen en we zijn ons tevens niet altijd bewust van onze eigen impact op onze omgeving. Zo komen we allemaal in situaties die van ons vragen dat we binnen het krachtenveld van onze rol en beslissingen nemen en handelen.

Op papier is dat vaak gemakkelijk, we weten wat er van ons gevraagd wordt en vaak weten we ook wat de (ethische en morele) regels zijn rond onze besluiten en ons handelen. In de praktijk is dat toch vaak wat ingewikkelder, zeker als op besluiten die je neemt veel druk vanuit politiek of media is of wordt gelegd. Vaak spelen er soms hiërarchische verhoudingen of loyaliteitsvragen.

Deze training is gericht op het:

 • Weten wat integriteit en morele oordeelsvorming binnen jouw context betekent
 • Zo vroeg mogelijk herkennen van mogelijke integriteitskwesties of morele conflicten
 • Het herkennen van de eigen belemmerende overtuigingen over het al dan niet bespreekbaar maken van deze kwesties (waarom wel? Waarom niet)
 • Het bewust zijn van jouw krachtenveld en jouw positie daarbinnen
 • De skills om integriteitskwesties bespreekbaar te maken binnen jouw krachtenveld

Door middel van cases en rollenspelen werken we in de training langs deze verschillende niveaus.

Deelnemers wordt van tevoren gevraagd om een eigen cases mee te nemen aan de hand van een format dat door ons ontwikkeld is (het kritische incidentenformulier) en tevens informatie te verzamelen van wat van hen wordt gevraagd en verwacht omtrent integriteit (handelen en besluiten nemen).

 

Weten

Aan de hand van filmfragmenten, cases wordt in kleine groepen gewerkt aan het ontdekken van wat integriteit eigenlijk is en wat dit van jou vraagt. Daarbij wordt ook gevraagd om een persoonlijke beschrijving te geven wat integriteit binnen jouw eigen organisatie inhoudt en van jou vraagt. Door middel van betekenisvolle vragen interviewen deelnemers elkaar om op deze manier ook meer bewustwording bij elkaar te krijgen en tevens de werken aan open ruimte die in deze training nodig is.

 

Herkennen (intern/extern) 

Door middel van verschillende cases die zijn afgestemd om de praktijk van de deelnemers wordt bekeken wanneer er integriteitskwesties spelen, wat jouw positie daarin is en ook wat jou kijk daarop is. Hierbij wordt toegewerkt naar het bespreekbaar maken tussen de conflicten/verschillen tussen de praktijk en de theorie/beleid. Dit gebeurt door middel van een spel met cases en een aantal korte oefeningen met het omgaan met dilemma’s.

Er wordt ook ingegaan op jouw eigen belemmerende overtuigingen bij het herkennen van morele dilemma’s en integriteitsvraagstukken. 

 

Bewust zijn

Dit stuk gaat dieper in op het bewust zijn van jouw eigen rol in het krachtenveld en ook het herkennen van de dynamieken in het krachtenveld waarin jij zit:

 • Wat is het krachtenveld?
 • Welke actoren spelen hier in een rol?
 • Wat zijn hun intenties en belangen?
 • Wat zijn de olifanten in de kamer?
 • Wat is jouw positie in dit krachtenveld?
 • Wat zijn de uitdagingen en de mogelijkheden binnen dit krachtenveld

Door middel van een netwerk- en krachtenveldanalyse oefening gaan de deelnemers op een actieve wijze aan de slag met deze vragen.

 

Bespreekbaar maken

Na deze stappen komen we bij de skills die nodig zijn om lastige dilemma’s en integriteitssituaties bespreekbaar te maken, bij de juiste mensen en op een effectieve wijze. Dit doen we door middel van rollenspelen, waarbij gebruik maken van praktijkvreemde- en praktijkeigen cases.

We ronden af met een reflectie-oefening en een aantal beklijvingsopdrachten in de praktijk.

 

Doel opleiding

 • Na deze training ben je in staat te beschrijven wat integriteit inhoudt en waarom dit belangrijk is binnen jouw functie en jouw krachtenveld.
 • Na deze training ben jij je meer bewust van jouw positie en rol in jouw krachtenveld.
 • Na deze training ben je in staat om de morele aspecten in het werk te herkennen, te onderzoeken en bespreekbaar te maken.
 • Na deze training zie je het belang van op welke wijze integriteit een rol speelt in het dagelijks werk en specifiek voor je rol en functie.

Specificaties

NIVEAU

Psycholoog

INGANGSEISEN

Geen

TAAL

Nederlands

DUUR

Drie dagdelen (12 uur)

STUDIEMATERIAAL

Wordt beschikbaar gesteld door de docent bij aanvang van de training

DATUM

Dagdeel 1 (5/8 - 16/9 - 21/10) Dagdeel 2 (19/8 - 30/9 - 4/11) Dagdeel 3 (2/9 - 14/9 - 18/11)

ONLINE/FYSIEK

Online / Fysiek / Hybride

PRIJS PERSOON

Online €772,50 ex. BTW (incl. materiaal)

Fysiek €923,- ex. BTW (incl. materiaal)

€150,- ex btw. Arrangement (locatie, lunch, koffie, thee, snacks)

DOCENTEN

Arthur Menko, Laura ten Hennepe, Johan Veneman, Leander de Rooij

CONTACTPERSOON

Stan Verstraelen