Faciliteren van een open ruimte (integriteit & leiderschap)

Deze training, bedoeld voor leidinggevenden en andere professionals die in hun functie verantwoordelijk zijn voor integer handelen van teams/collega’s. Daarbij gaat het ook over hoe zij hun rol kunnen nemen en versterken als het gaat om het nemen van positie en het nemen van besluiten bij lastige morele dilemma’s in de praktijk. In deze training besteden we gerichte aandacht aan hoe jij als leider of specialist in jouw context de open ruimte kan creëren om het met teams en collega’s te hebben over integriteitsvraagstukken, deze bespreekbaar te maken en hen te faciliteren om daar zelf handvatten in te ontwikkelen. Deze training is bedoeld als ondersteuning voor de deelnemers van de training Besluitvorming en positionering in een (politiek) krachtenveld. Hierbij geven we leiders en specialisten de mogelijkheid om meer open ruimte in groepen en teams te creëren, zodat deze zelf verder aan de slag kunnen met morele dilemma’s en integriteit. De opzet van de sessie is als volgt:

 

Rol en voorbeeldgedrag

Hierin gaan we, op basis van hun eigen beschrijving van hun rol, met deelnemers aan de slag om meer inzicht te krijgen in hun eigen rol en de manier waarop zij zich ook bewust zijn van de wijze waarop zij bewust en onbewust het voorbeeld vormen voor de teams en hoe zij patronen kunnen bevestigen en doorbreken. Door middel van korte gesprekken met verschillende vormen, een aantal korte filmfragmenten, onder andere van Shakespeare, werken we in dit deel aan bewustwording van rol en eigen impact.

 

Herkennen van de dynamiek in de groep

Vervolgens besteden we in de training door middel van korte cases en situatiebeschrijvingen aandacht aan het herkennen van de dynamiek in de groep. Daarbij zijn vragen centraal als:

 • Hoe herken je weerstand in groepen?
 • Wat zijn de belangen en intenties van mensen in deze groep?
 • Op welke manier kom je achter wat er onder de waterlinie speelt?
 • Hoe kom je in contact met de verschillende teamleden over dit thema?
 • Hoe word jij gepercipieerd en wat betekent dit voor jouw stijl van leidinggeven of beïnvloeden?

Door middel van verschillende checklists oefenen deelnemers met de herkenning.

 

Het faciliteren van betekenisvolle gesprekken

Belangrijk in het aangaan van betekenisvolle gesprekken is:

 • Dat ongemak niet uit de weg wordt gegaan maar bespreekbaar wordt gemaakt
 • Dat kwetsbaarheid niet wordt ontweken
 • Dat de dilemma’s zo eerlijk mogelijk worden besproken
 • Dat dilemma’s worden behandeld als dilemma’s (onoplosbare vraagstukken) en niet als problemen (oplosbare vraagstukken)

In verschillende oefensituaties, met verschillende types tegenspelers, gaan de deelnemers aan de gang met bovenstaande vragen. Centraal daarbij staat de manier waarop jij als leider of facilitator de groep zelf dilemma’s bespreekbaar kunt maken, waardoor de kans dat dit ook in de toekomst gebeurd wordt vergroot. Hierbij worden ook verschillende formats en oefeningen gedeeld om dit in de praktijk mogelijk te maken.

 

Het laten beklijven in de praktijk

Als we echte verandering in onze teams willen maken, dan moeten de deelnemers een implementatieplan maken, waarin zij voor de komende maanden kijken hoe zij de bestaande patronen rond integriteit die werken verder versterken en hoe zij meer helpende patronen in de teams kunnen introduceren en succesvol kunnen maken. De deelnemers werken in kleine groepjes aan hun eigen implementatieplan door middel van de Disneymethode, presenteren een draft en krijgen hierop feedback van hun mede-deelnemers.

 

Doel opleiding

 • Tijdens deze training word je je meer bewust van jouw rol als leider omtrent morele besluitvorming en integriteit.
 • Tijdens deze training heb je meer tools gekregen om dynamieken in teams te herkennen en met deze inzichten aan de gang te gaan.
 • Tijdens deze training leer je hoe je betekenisvolle gesprekken over integriteit en morele oordeelsvorming kan faciliteren, stimuleren en continueren.
 • Tijdens deze training krijg je een toolkit om dit in de praktijk ook echt te doen.
 • Tijdens deze training heb je een begin gemaakt met een implementatieplan dat de basis gaat vormen voor continuïteit over deze thema’s gaan bevorderen en het duurzaam op de agenda van jouw team zet.

Specificaties

NIVEAU

Beginner tot gevorderd

INGANGSEISEN

Geen

TAAL

Nederlands

DUUR

Vijf dagdelen (20 uur)

STUDIEMATERIAAL

Wordt beschikbaar gesteld door de docent bij aanvang van de training

DATUM

Dagdeel 1 (3/8 - 6/10) Dagdeel 2 (18/8 - 21/10) Dagdeel 3 (1/9 - 4/11) Dagdeel 4 (15/9 - 17/11) Dagdeel 5 (29/9 - 2/12)

ONLINE/FYSIEK

Online / Fysiek / Hybride

PRIJS PERSOON

Online €1.337,50 ex btw (incl. materiaal)

Fysiek €1.588,- ex btw (incl. materiaal)

€250,- ex btw. Arrangement (locatie, lunch, koffie, thee, snacks)

DOCENTEN

Bruno Klekamp, Pablo Bakarbessy, Kas Stuyf, Joost Schothorst

CONTACTPERSOON

Stan Verstraelen