Beïnvloeden

In de interactie tussen mensen is er altijd sprake van beïnvloeding. Of we nou zwijgen, zachtjes praten of stevige uitspraken doen, alles heeft invloed op de gesprekspartner(s). Gezien dit feit, is het ontzettend waardevol bewust te zijn hoe optimaal je invloed in te zetten.   In deze training gaan we aan de hand van de […]

Faciliteren van een open ruimte (integriteit & leiderschap)

Deze training, bedoeld voor leidinggevenden en andere professionals die in hun functie verantwoordelijk zijn voor integer handelen van teams/collega’s. Daarbij gaat het ook over hoe zij hun rol kunnen nemen en versterken als het gaat om het nemen van positie en het nemen van besluiten bij lastige morele dilemma’s in de praktijk. In deze training […]

Besluitvorming en positionering in een (politiek) krachtenveld

De context waarin we opereren is vaak erg bepalend voor ons denken en ons doen en we zijn ons tevens niet altijd bewust van onze eigen impact op onze omgeving. Zo komen we allemaal in situaties die van ons vragen dat we binnen het krachtenveld van onze rol en beslissingen nemen en handelen. Op papier […]