Shiraz Khan

Is

Groeiconsultant • docent • Trainer/coach​

Achtergrond

Leidinggevende, sales, werving & selectie​

OPLEIDING

Commerciële Economie (BSc)​

HEEFT 

Een passie voor muziek​

Kwaliteiten

Betrokken • pragmatisch • positief kritisch​

HEEFT GEWERKT MET

o.a. Gemeente Amsterdam, Gemeente Almere, UWV, Algemene Rekenkamer​

Shiraz omschrijft zichzelf als groeiconsultant. Dit betekent dat hij mensen, en daarmee ook organisaties, helpt om hun doelen helder te krijgen en op een pragmatische manier te realiseren. In zijn manier van werken zorgt hij voor introspectie, legt bij verbanden en is hij in staat om complexe zaken helder te krijgen. Dit doet hij door kritisch te bevragen, te adviseren, kennis over te dragen, open ruimte te creëren, inhoudelijk te sparren en te oefenen. Kenmerkend voor zijn werkwijze is dat hij de deelnemers op de voorgrond plaatst en het geleerde te vertalen naar de praktijk.

Shiraz legt zich toe op het ontwikkelen en uitvoeren van managementtrajecten, leiderschapstrajecten,  skills trainingen en loopbaanbegeleiding. Bij al zijn werkzaamheden draait het om beweging creëren. Op deze manier zowel mensen als organisaties te faciliteren in hun ontwikkeling.

Voorbeeld van een teamontwikkelingstraject: Financiële Dienstverlening bij de Gemeente Amsterdam – met als doel sturen op resultaat en prestatie, duidelijkheid bieden ten aanzien van rollen, taken, verantwoordelijkheden en resultaten, medewerkers meenemen in veranderingen.